Energiakonsultointi – E-Konsultit.fi

Energiakonsultointi

E-Konsultit on luotettava yhteistyökumppani kun tarvitset energiaselvityksen ja -todistuksen uudisrakentamishankkeeseesi tai pelkän energiatodistuksen kun olet myymässä tai vuokraamassa olemassa olevaa rakennusta tai sen osaa. Lisätietoja energiatodistuksesta alempana tällä sivulla. Kauttamme saat myös muita rakennusten energiatekniikkaan liittyviä laskentapalveluita kuten rakennuksen tavoite-energiankulutuslaskelmat, sekä teknisten järjestelmien elinkaarikustannuslaskelmat. Ota yhteyttä!

Kuinka voimme auttaa?

Kauttamme saat sertifioidun laatijan (ylemman tason energiatodistuksen laatija) tekemät energiaselvitykset ja -todistukset kaikille rakennustyypeille.

Tarjouksen saat helpoiten ottamalla yhteyttä puhelimitse tai voit jättää tarjouspyynnön kätevästi täyttämällä tarvittavat tiedot oheiseen tarjouspyyntölomakkeeseen ja painamalla lopuksi “Lähetä”. Tarjouspyynnön voit lähettää myös sähköpostitse.

Mikä energiatodistus?

Laki rakennuksen energiatodistuksesta on laadittu euroopan parlamentin antaman direktiivin pohjalta, joka osaltaan ohjaa jäsenmaiden lainsäädäntöä niin, että YK:n puitesopimukseen liitetyn Kioton pöytäkirjan pitkän aikavälin sitoumukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja maailmanlaajuisen lämpötilan nousun estämisestä toteutuvat. Toisin sanottuna lain tarkoituksena on ohjata rakennuskannan kehitystä kohti pienempää energian kokonaiskulutusta sekä kasvattaa uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.

Energiatodistuksessa esitettävistä arvoista keskeisimpiä arvoja on rakennuksen E-luku (kWh / (m2 a). E-luku on rakennuksen laskennallinen vuotuinen ostoenergiankulutus kerrottuna kunkin energiamuodon energiakertoimella jaettuna rakennuksen nettoalaa kohden.

Milloin tarvitaan?

Uudisrakentamisessa energiatodistus on pakollinen lähes aina osana rakennuslupahakemukseen liitettävää energiaselvitystä. Energiatodistuksen hankintavelvollisuudesta vapautetut poikkeukset näet tästä.

Suomessa energiatodistus on ollut käytössä vuodesta 2008 lähtien. Olemassa olevaa rakennusta tai sen osaa myytäessä tai vuokrattaessa tulee energiatodistus olla esittelytilanteessa mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.

Ketä varten?

Energiatodistus on työkalu niin kiinteistön omistajalle, isännöitsijöille, kiinteistön ostoa / vuokraamista suunnittelevalle kuin viranomaisellekkin.

Suurelle osalle suomalaisista asunnon ostaminen on suurin yksittäinen ostos koko elämän aikana. Asunnon hankintahinnan lisäksi rakennuksen koko elinkaarta ajatellen, suuri kustannuserä ovat asunnon jatkuvat energiankäyttömaksut (esim. sähkö ja kaukolämpö). Sama pätee muihinkin rakennustyyppeihin. Kiinteistöä hankittaessa energiatodistusten vertailu auttaa valitsemaan energiaystävällisemmän vaihtoehdon.

Kun rakennuksen omistaja on myymässä tai vuokraamassa omistamaansa rakennusta tai sen osaa, hän tarvitsee rakennukselleen energiatodistuksen. Rakennuksen omistaja on ensitilassa vastuussa siitä, että rakennuksella on energiatodistus. Asunto-osakeyhtiöissä hankintavastuu on usein isännöitsijällä.

Olemassa olevalle rakennukselle laadittavaan energiatodistukseen kirjataan rakennuksen energiankäyttöön liittyviä korjausehdotuksia, joilla rakennuksen energian kulutusta voitaisiin parantaa.

Julkisissa rakennusten myynti- ja vuokrausilmoitukissa on esitettävä rakennuksen energialuokka. Rakennusta ostamassa / vuokraamassa oleva henkilö tai taho voi käyttää energiatodistusta osana hankintapäätöstään ja vertailla rakennusten käytöstä aiheutuvia energiakustannuksia.

Koska energiatodistukset laaditaan kunkin rakennustyypin standarisoidun käytön mukaisesti, ei erilaisista käyttäjistä ja käyttötavoista riippuvat tekijät vääristä vertailua.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista. Rakennusvalvonta käsittelee mm. rakentamiseen tarvittavat luvat sekä suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös varmistaa rakennuslupamenettelyn yhteydessä, että suunnitteilla oleva rakennus täyttää kulloinkin voimassa olevat rakennusten energian käyttöä koskevat määräykset. Siksi rakennuslupamenettelyn yhteydessä tarvitaan energiatodistus.

Tarjouspyyntölomake

Yhteystiedot

Kohteen tiedot

Voit lähettää lisätietoina myös rakennukseen liittyviä suunnitelmia yms.