Suihkun energiankulutus ja hinta kerrostalossa - E-Konsultit.fi

Suihkun energiankulutus ja hinta kerrostalossa

Suihkun energiankulutus on suunnilleen 16 kWh tunnissa, mutta muuttujiakin on. Suihkun hinta muodostuu energiankulutuksen lisäksi energian hinnasta. 10 minuutin suihku maksaa n. 27 senttiä jos energian hinta on 10 senttiä kilowattitunnilta. Suihkun hinta kaukolämpökohteessa vaihtelee vuodenajan mukaan, sillä kaukolämmön energiamaksut ovat usein huomattavasti halvempia kesäisin kuin talvisin. Suihkussa käynnin hinta kerrostalossa muodostuukin keskikesällä huomattavasti pienemmäksi kuin talven kylmimpinä kuukausina, kun energiamuotona on kaukolämpö. Kaukolämmön hinnoissa on lisäksi huomattavia alueellisia vaihteluja paikallisesta kaukolämpöyhtiöstä riippuen. Suihkun ja yleisesti lämpimän veden energiankulutuskustannuksiin voidaan vaikuttaa myös energiatehokkuusinvestoinneilla. Monessa vanhassa taloyhtiössä on saatavissa huomattavia säästöjä vaihtamalla lämmitysjärjestelmä kaukolämmöstä esimerkiksi maalämpöpumppujärjestelmään tai ottamalla kaukolämmön rinnalle esimerkiksi poistoilmalämpöpumppu. Näiden sekä muiden mahdollisten energiansäästöratkaisujen taloudellista kannattavuutta taloyhtiössä voidaan selvittää yrityksemme tekemällä energiatehokkuusselvityksellä ja energiakonsultoinnilla. Alle on kerätty arvioita suihkussa käynnin kustannuksista tietyin oletuksin. Yksittäisten suihkukäyntien kustannukset ovat pieniä, mutta kun tarkasteluun otetaan lisäksi rakennuksen lämmityskustannukset ja tarkasteluajaksi vuosi koko rakennuksen osalta, vuotuinen energiansäästöpotentiaali voi olla jopa kymmeniä tuhansia euroja oikeilla energiansäästöratkaisuilla ja suuressa kohteessa.

Suihkun hintavertailu kesän ja talven välillä kaukolämpökohteessa. 10 minuutin suihku maksaa arviolta noin 11 senttiä kesällä. Saman pituinen suihku talvella maksaa noin 42 senttiä.

Yhden suihkun hinta kaukolämpökohteessa (arvio)

Teoriaa ja tietoa suihkun energiankulutuksesta

Suihkun teho (kW) on massavirta (kg/s) x ominaislämpökapasiteetti (kJ/kgK) x lämpötilan muutos (K). Energiankulutus (kWh) saadaan kertomalla edellisen laskelman lopputulos ajalla (h).

Suomen lait ja asetukset ohjaavat suihkun virtaaman olemaan 0,2 l/s, eli n. 0,2 kg/s. Veden ominaislämpökapasiteetti on puolestaan n. 4,2 kJ/kgK. Tämä siis tarkoittaa, että tarvitaan 4,2 kilojoulea energiaa, jotta kilogramma vettä saadaan lämmitettyä yhden celsius/kelvin -asteen.

Rakennuksiin johdetaan puhdas käyttövesi aina kylmänä, joka sitten esimerkiksi kaukolämmön tai sähköenergian avulla lämmitetään lämmönjakohuoneessa. Rakennukselle tulevan käyttöveden lämpötila vaihtelee jonkin verran vuodenajan mukaan. Talvisin rakennukselle tuleva kylmä vesi voi olla hieman kylmempää kuin kesäisin, jolloin myös sen lämmittämiseen tarvitaan hieman enemmän energiaa. Jos rakennukselle tuleva käyttövesi on esimerkiksi 10 °C ja suihkusta halutaan 35 °C lämpöistä vettä, on tarvittava lämpötilan muutos on (35-10) 25 astetta. Jos rakennukselle tuleva vesi on 15 °C-asteista ja halutaan edelleen suihkusta 35 °C vettä, niin tarvittava lämpötilan muutos on vain (35-15) 20 °C astetta.

Suihkun energiankulutusta tarkkaan laskiessa tulisi vielä huomioida esimerkiksi tuotannon ja jakelun hyötysuhteet.