Rakennusten energialuokat - E-Konsultit.fi

Rakennusten energialuokat

Rakennusten energialuokat määräytyvät E-luvun ja energiatehokkuusluokkataulukon, lyhyemmin, energialuokkataulukon mukaan. Energiatehokkuusluokkataulukko on jokaiselle käyttötarkoitusluokalle omansa ja eri rakennusten energialuokan raja-arvot riippuvat siitä mihin käyttötarkoitusluokkaan rakennus kuuluu. Käyttötarkoitusluokkia on olemassa kymmenen erilaista ja löydät ne, sekä niiden energiatehokkuusluokkataulukot alempaa artikkelista. Rakennusten energiatehokkuusluokkia on olemassa jokaiselle käyttötarkoitusluokalle asteikolla A-G, joista A merkitsee energiatehokkainta energialuokkaa ja G vähiten energiatehokasta energialuokkaa. Uudisrakennuksille on asetettu rakennuslupaa varten vaatimuksia E-luvusta ja energiatehokkuusluokasta, mutta vanhoille rakennuksille riittää, kun E-luku ja energialuokka määritellään viimeistään myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Rakennuksen energialuokka on hyvä tapa verrata itse rakennuksien energiatehokkuutta, sillä se perustuu energiatodistuksen sekä E-luvun laskentasääntöjen myötä aina suunnittelu- ja standardiarvoihin, eikä ole riippuvainen käyttäjästä tai vuotuisista sääoloista. Energiakonsultoinnin tarkoitus on löytää taloudellisesti kannattavat keinot parantaa energiatehokkuutta.

Pienet asuinrakennukset (käyttötarkoitusluokka 1 a-c)

Rakennuksen energialuokka määräytyy pienten asuinrakennusten osalta alla olevan energiatehokkuusluokkataulukon mukaan. Pieniin asuinrakennuksiin luetaan muun muassa omakotitalot, rintamamiestalot ja paritalot. Pienten asuinrakennusten energiatehokkuusluokkien raja-arvot riippuvat rakennuksen pinta-alasta, mistä on tarvittaessa luettavissa enemmän E-luvun laskentaesimerkit -artikkelista.

Pienten asuinrakennusten energialuokkataulukot, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5

 

Rivitalot ja 2-kerroksiset asuinkerrostalot (käyttötarkoitusluokka 1d)

Rakennusten energialuokat rivitalojen ja 2-kerroksisien asuinkerrostalojen osalta on luettavissa alta. Parhaaseen A-energiatehokkuusluokkaan päästään E-luvulla 80 tai alle. Esimerkiksi keskimmäiseen energiatehokkuusluokkaan D rakennus menee, kun E-luku 151-210. Huonoin energiatehokkuusluokitus saadaan E-luvulla 411 tai sitä suuremmalla E-luvulla.

Rivitalot ja 2-kerroksiset asuinkerrostalot, energialuokkataulukko, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5

 

Asuinkerrostalot (käyttötarkoitusluokka 2)

Asuinkerrostalojen energiatehokkuusluokat ovat luettavissa alta. A-energiatehokkuusluokitus saavutetaan E-luvulla 75 tai alle. Huonoimpaan energiatehokkuusluokkaan päädytään E-luvulla, joka on 241 tai enemmän.

Asuinkerrostalot, energialuokkataulukko, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5

Toimistorakennukset (käyttötarkoitusluokka 3)

Toimistorakennuksien energiatehokkuusluokat löytyvät alta olevasta energiatehokkuustaulukosta. A-energialuokkaan pääseminen edellyttää E-lukua 80 tai alle. E-luku 301 tai enemmän tarkoittaa huonointa energialuokkaa G.

Toimistorakennukset, energialuokkataulukko, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5

 

Liikerakennukset (käyttötarkoitusluokka 4)

Liikerakennuksien, joihin kuuluu useita eri rakennustyyppejä, energiatehokkuusluokat ovat tarkistettavissa alta. A-energialuokkaan vaaditaan E-lukua 90 tai alle. Huonoimpaan energialuokkaan päädytään E-luvulla 391 tai yli.

Liikerakennukset, energialuokkataulukko, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5

 

 

Majoitusliikerakennukset (käyttötarkoitusluokka 5)

Majoitusliikerakennuksien energiatehokkuusluokat A-G alla. Majoitusrakennuksiin luetaan hotellit, asuntolat, palvelutalot, vanhainkodit ja hoitolaitokset. A-luokkaan päästään E-luvulla 90 tai alle. G-luokkaan jäädään E-luvulla 451 tai alle.

Majoitusliikerakennukset, energialuokkataulukko, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5

 

Opetusrakennukset ja päiväkodit (käyttötarkoitusluokka 6)

Opetusrakennuksilta ja päiväkodeilta vaaditaan E-lukua 90 tai alle A-luokkaan pääsemiseksi. Huonoimpaan energiatehokkuusluokkaan päädytään E-luvulla 361 tai yli.

Opetusrakennukset ja päiväkodit, energialuokkataulukko, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5

Liikuntahallit, lukuun ottamatta uimahalleja ja jäähalleja (käyttötarkoitusluokka 7)

Liikuntahallien paras energiatehokkuusluokka A saavutetaan E-luvulla 90 tai alle. Energiatehokkuusluokkaan G rakennus menee jos E-luku on 281 tai enemmän.

Liikuntahallit, energialuokkataulukko, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5

Sairaalat (käyttötarkoitusluokka 8)

Sairaaloiden käyttötarkoitusluokassa E-luku 150 riittää parhaaseen energiatehokkuusluokkaan A. Rakennuksen energiatehokkuusluokka saa luokituksen B jos E-luku on 151-350. Huonoin energiatehokkuusluokka tulee kyseeseen, kun E-luku on 801 tai enemmän.

Sairaalat, energialuokkataulukko, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5

Muut rakennukset (käyttötarkoitusluokka 9)

Muut rakennukset käyttötarkoitusluokka sisältää taulukkokuvassa luetellut rakennukset. Parhaaseen A-energiatehokkuusluokkaan päästään E-luvulla 90 tai alle. Huonoin energiatehokkuusluokka G tulee kyseeseen, kun E-luku on 281 tai enemmän.

Muut rakennukset, energialuokkataulukko, 20.12.2017/1048 liitteet 1-5