Kuka maksaa energiatodistuksen? - E-Konsultit.fi

Kuka maksaa energiatodistuksen?

Energiatodistuksen maksaa taloyhtiö jo olemassa olevassa asunto-osakeyhtiöissä. Jo olemassa olevassa omakotitalossa energiatodistuksen maksaa omakotitalon omistaja. Rakennuksen energiatodistuksen hankkimisvastuu on rakennuksen omistajalla. Siinä tapauksessa, että rakennuksen kunnossapito vastuu on rakennuksen haltijalla, myös energiatodistuksen hankkimisvastuu on rakennuksen haltijalla. Taloyhtiön voi olla järkevää tilata energiatodistuksen hankinnan yhteydessä energiatehokkuusselvitys energiakonsultointiyritykseltämme. Energiatehokkuusselvityksen ja energiatodistuksen laatiminen samanaikaisesti tuo kustannussäästöjä, sillä päällekkäisen työn määrä vähenee. Energiatehokkuusselvityksessä selvitämme taloudellisesti kannattavimmat keinot pienentää kohteen energiankulutusta, minkä perusteella taloyhtiö voi päättää lähdetäänkö tekemään energiatehokkuusinvestointeja.

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Energiatodistus tarvitaan uudisrakentamisessa rakennuslupaa varten ja jo olemassa olevissa rakennuksissa vuokrauksen tai myynnin yhteydessä.

Milloin ei tarvita energiatodistusta?

Energiatodistusta ei tarvita kaikissa tapauksissa. Eri rakennustyypeille on myös erilaiset E-luvun raja-arvot eri energiatehokkuusluokille. Energiatodistusta ei tarvita, jos jokin alla olevista täyttyy:

  • Rakennuksen pinta-ala on enintään 50 m2
  • Rakennus on loma-asumiseen tarkoitettu, eikä sitä käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
  • Rakennus on tilapäinen tai määräaikainen, jonka käyttöaika on alle 2 vuotta
  • Rakennus on teollisuus tai korjaamorakennus
  • Rakennus on muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettumaatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus
  • Rakennusta käytetään uskonnolliseen toimintaan ja hartauden harjoittamiseen.
  • Rakennus on suojeltavana rakennusperinnön suojelemista koskevan lain (498/2010) perusteella tai esimerkiksi kaavassa annetun suojelumääräyksen perusteella.
  • Rakennus on puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, jonka käyttöön tai johon liittyy salassa pidettävää tietoa.

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on todistus rakennuksen energiatehokkuudesta ja sen laadintaan vaaditaan energiatodistuksenlaatijan pätevyys. Sen keskeisin tieto on E-luku, joka kertoo rakennuksen teoreettisen, energiamuotokertoimilla painotetun energiankulutuksen lämmitettyä nettoalaa kohden. Energiatodistuksesta on luettavissa E-luvun laskennassa käytetyt lähtötiedot ja myös kohteen yleisiä tietoja.