Energiatodistus omakotitalo - E-Konsultit.fi

Energiatodistus omakotitalo

Energiatodistus omakotitalo -artikkelissa kerromme mitä vaatimuksia laki ja asetukset asettavat omakotitalon energiatodistukselle. Energiatodistusasetuksen mukaan omakotitalo kuuluu käyttötarkoitusluokkaan 1 a-c, pienet asuinrakennukset, joille uudisrakentamisen osalta on omat energiatehokkuusvaatimuksensa. Jo olemassa olevan omakotitalon myynnin yhteydessä, mitään energiatehokkuusvaatimuksia ei kuitenkaan ole. Energiatodistus on pakollinen omakotitalon myynnin yhteydessä, vaikka joskus näkeekin myynti-ilmoituksia saatesanoilla ”Ei lain edellyttämää energiatodistusta” – Vain alle 50 m2 rakennukset on vapautettu energiatodistuksen hankinnasta. Asuntokauppa ilman energiatodistusta voi olla kuitenkin huonoa idea, sillä ARA on lisännyt vuodesta 2021 valvontaa ja uhkasakkoja on langetettu YLE:n mukaan kauppojen jälkeen. Myös uudelle omakotitalolle vaaditaan energiatodistus rakennusluvan saamiseksi. Olit kiinnostunut sitten uuden omakotitalon energiatodistuksesta, vanhan omakotitalon energiatodistuksen tilaamisesta, energiatodistuksen hinnasta tai muusta energiakonsultoinnista, olethan yhteydessä! Omakotitalon energiatodistuksen laadinta sujuu meiltä nopeasti.

Energiatodistus yritykseltämme ja omakotitalon energiatodistuksen hinta

Omakotitalon energiatodistuksen hintaa tiedustelet helposti täyttämällä sivuillamme tarjouspyyntölomakkeen. Teemme energiatodistuksia sekä vanhoille, että uusille omakotitaloille. Uuden omakotitalon rakentamislupaan vaadittava energiaselvitys on niin ikään meille tyypillinen työ.  Tarjoamme energiakonsultointia laajasti kaikille rakennustyypeille ja laadimme ARA:n energia-avustuksiin liittyvät selvitykset luotettavasti.  Halutessasi voit tilata meiltä myös investointien kannattavuuslaskelmat ja elinkaarikustannuslaskelmat erilaisille energiansäästöratkaisuille, kuten esimerkiksi ilmalämpöpumpuille, aurinkosähköpaneeleille tai maalämpöjärjestelmille. Ota rohkeasti yhteyttä, neuvomme mielellämme, oli energia-asiasi mikä tahansa.

Omakotitalon energiatodistus lyhyesti

Vaatimukset uudelle ja vanhalle omakotitalolle ovat erilaiset.

Vanha omakotitalo

Kun myyt jo olemassa olevaa omakotitaloa, tarvitset energiatodistuksen.

  • Pelkkä energiatodistus riittää, et tarvitse energiaselvitystä.
  • Energiatehokkuusvaatimuksia olemassa olevalle rakennukselle ei ole.

Uusi omakotitalo

Uudisrakennuksessa vaaditaan energiatodistuksen lisäksi energiaselvitys.

  • Tarvitset energiatodistuksen lisäksi energiaselvityksen rakennuslupaa varten.
  • Energiatehokkuusvaatimukset uudelle rakennukselle on määritelty ympäristöministeriön asetuksissa. Mikäli energiatehokkuusvaatimukset eivät täyty nykyisillä suunnitelmilla, etsimme halutessanne kustannustehokkaimman keinon täyttää ne.

 

Energiatodistus, E-luku ja energiaselvitys

Energiatodistus on todistus rakennuksen energiatehokkuudesta ja E-luku on sen keskeisin tieto. E-luku kuvaa energiamuotokertoimilla painotettua energiankulutusta lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa. Toisin sanoen, E-luku ilmaisee, kuinka monta kilowattituntia energiaa energiamuotokertoimilla painotettua energiaa kuluu per neliömetri vuodessa. Jos E-luku on esimerkiksi 112 kWhE/m2a ja lämmitetty nettoala on 100 m2, niin koko rakennuksen laskennallinen vuotuinen energiamuotokertoimilla painotettu energiankulutus on 11 200 kWh. Energiamuotokertoimet ovat kertoimia, joilla energiankulutus kerrotaan E-lukua varten. Sähkön energiamuotokerroin on 1,2 ja kaukolämmön 0,5. Kun asetusten mukaisesti laskettu sähköenergian kulutus on esimerkiksi 70 kWh/m2a ja kaukolämmön 56 kWh/m2a, niin E-luvuksi saadaan 70 x 1,2 + 56 x 0,5 = 112 kWhE/(m2a). E-luku lasketaan siis aina suunnitelmien ja standardiarvojen mukaan, eikä siinä huomioida rakennuksen todellista energiankulutusta, joka on käyttäjästä ja vuosittaisista sääoloista riippuvainen.

Energiaselvitys on energiatodistusta laajempi selvitys rakennuksen energiatehokkuudesta ja rakennustyypistä riippuen, myös laskennallisista sisälämpötiloista. Energiatodistus sisältyy energiaselvitykseen muiden dokumenttien ohella. Pieniltä asuinrakennuksilta, joihin omakotitalon kuuluvat, ei vaadita sisälämpötilojen tarkastelua ja energiaselvitys on vain hieman pelkkää energiatodistusta kattavampi asiakirjakokonaisuus.

Miten energiatodistus tehdään?

Energiatodistus tehdään Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen energiatodistuksesta 20.12.2017/1048, mukaisesti. Asetuksessa määrätään mitä asioita E-luvun laskennassa ja energiatodistuksen laadinnassa tulee ottaa huomioon. Osa laskennan mukaisista arvoista on standardi arvoja kuten esimerkiksi lämpimän käyttöveden energian kulutus ja osa suunnitteluarvoja, kuten esimerkiksi seinien lämmöneristävyys. Energiatodistuksen E-luvun laskeminen kynällä ja paperilla on teoriassa mahdollista, mutta käytännössä kaikki energiantodistusten laatijat käyttävät laskenta- ja simulointiohjelmia laskelmien monimutkaisuuden vuoksi. Jo olemassa oleviin kohteisiin tehdään myös lain edellyttämä käynti, jonka perusteella hankitaan lisätietoja kohteesta.

Omakotitalojen energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuutta kuvaava E-luku määrää mihin energialuokkaan omakotitalo sijoittuu. Energiatehokkuusluokkia on olemassa A-G, joissa A on paras ja G huonoin energiatehokkuusluokka. E-luku lasketaan kaikille omakotitaloille samalla tavalla, mutta sen perusteella määräytyvä energiatehokkuusluokka on eri kokoisille omakotitaloille eri. Tähän on luultavasti päädytty siksi, että suurempi talo on lähtökohtaisesti pinta-alaansa suhteutettuna energiatehokkaampi kuin pieni, eikä erikokoisten rakennusten energiatehokkuuden vertailu samoilla periaatteilla siksi olisi reilua.

Pienet asuinrakennukset, yli 50m2, mutta alle 150 m2 (ml. omakotitalot)

Alla olevan taulukon kaavoista laskelmalla, esimerkiksi 50 m2 omakotitalo sijoittuu B-energiatehokkuusluokkaan, kun sen E-luku on 101-185 (110 – 0,2 x 50 = 100 ja 215 – 0,6 x 50 = 185).  Jos rakennuksen pinta-ala on 75 m2, B-energiatehokkuusluokkaan päästään samalla kaavalla laskettuna E-luvuilla 96-170.

pienten asuinrakennusten energiatehokkuusluokkien määräytyminen

Pienet asuinrakennukset, 150 m2 mutta alle 600 m2 (ml. omakotitalot)

150 m2 omakotilalo sijoittuu B-energiatehokkuusluokkaan E-luvuilla 81-125 (83 – 0,02 x 150 = 80 ja 131 – 0,04 x 150 = 125). 200 m2 rakennus on B-luokassa silloin kun E-luku on välillä 80-123.

pienten asuinrakennusten energiatehokkuusluokkien määräytyminen

Pienet asuinrakennukset, yli 600 m2 (ml. omakotitalot)

B-energiatehokkuusluokkaan sijoitutaan kun E-luku on 71-106.

Pienten asuinrakennusten energiatehokkuusluokkien määräytyminen