Energiatodistus kerrostalo - E-Konsultit.fi

Energiatodistus kerrostalo

Energiatodistus kerrostaloon tarvitaan uudisrakentamisessa jo rakennuslupaa varten. Kerrostalon energiatodistus tehdään koko rakennukselle yhteiseksi ja siitä on luettavissa kuinka paljon rakennus teoreettisesti kuluttaa energiaa vakiokäytöllä ja vakiosäällä. Useimmille ihmisille energiatodistus tulee kuitenkin vastaan ensimmäistä kertaa vasta, kun oma kerrostalohuoneisto aiotaan myydä tai laittaa vuokralle.  Laki energiatodistuksesta tekeekin kerrostalon energiatodistuksesta pakollisen huoneistoa myytäessä tai vuokratessa. Asuntokauppa ilman energiatodistusta ei välttämättä ole hyvä ratkaisu, sillä ARA määrää ajoittain uhkasakkoja asuntokaupoista, jotka on tehty ilman lain vaatimaa energiatodistusta. Energiatodistuksen hankkimisvastuu on kuitenkin taloyhtiöllä eikä yksittäisen osakehuoneiston omistajalla. Kerrostalon energiatodistuksen hintaa voit tiedustella tarjouspyyntölomakkeella energiakonsultointi -osioistamme. Voit myös ottaa puhelimitse yhteyttä ja varmistaa mitä dokumentteja tilanteessanne tarvitaan tai voiko olla kannattavaa yhdistää energiatodistuksen tekoon jokin muu selvitys energiatehokkuuden parantamisesta.

Kerrostalon energiatodistus hinta ja energiansäätöpotentiaali

Kerrostalon energiatodistuksen hinta alkaen 500 euroa. Kerrostalon energiantodistuksen yhteyteen voi olla järkevää tilata myös kattavampi selvitys taloyhtiön energiansäästöpotentiaalista. Taloyhtiön energiatodistuksen hinta ja kattavampi energiatehokkuusselvitys ovat pieni kustannus verrattuna lyhyenkin ajan energiakustannuksiin, kuten alla oleva kuvaaja osoittaa. 2000 m2 asuinkerrostalossa energiatehokkuusluokka A:n asuinkerrostalo säästää tarkastelujakson aikana melkein 1,4 miljoonaa euroa verrattuna energiatehokkuusluokan G asuinkerrostaloon. Halutessasi voit lukea laskelmasta tarkemmin energiansäästö -artikkelista.

Kaukolämmöllä lämpiävän asuinkerrostalojen energiakustannuksien kertyminen v. 2024-2040.

Kerrostalon energiatodistus ja muut energiapalvelumme

Energiatodistuksen teko kerrostaloon onnistuu meiltä kustannustehokkaasti ja tarkasti. Muidenkin rakennustyyppien energiatodistukset onnistuvat meiltä myös, samoin kuin kaikkein rakennustyyppien energiaselvityksetkin. Halutessanne voimme yhdistää kerrostalon energiatodistuksen teon laajempiin energiansäästötutkimuksiin, jolloin kustannuksissa säästetään, kun energiatodistuksen tekoon tarvitut tiedot ovat valmiina pohjana. Jos energiatodistukselle ei ole tarvetta, tutkimme toki myös erikseen taloyhtiönne energiasäästöpotentiaalin näin halutessanne. Kauttamme onnistuvat investointien kannattavuuslaskelmat, ARA:n energia-avustusten hakeminen sekä muut energiaan liittyvät konsultoinnit.

Kerrostalojen energiatehokkuusluokat

Kerrostalojen energiatehokkuusluokat on esitetty alla olevassa taulukossa. Energiatehokkuusluokan määrää E-luku ja energiatehokkuusluokkia on A-G, joissa A on paras ja G huonoin. Asuinkerrostalojen käyttötarkoitusluokka 2 sisältää asuinkerrostalot, joissa asuinkerroksia on vähintään kolmessa kerroksessa. Vanhat asuinkerrostalot sijoittuvat useimmiten huonompiin energialuokkiin kuin uudet. Ehkä merkittävin tekijä ilmiön taustalla on, että uudiskerrostaloilta vaaditaan vähintään E-lukua 90 ja B-energialuokkaa, ylipäätään edes rakennusluvan saamiseksi. Vanhoilla kerrostaloilla energialuokan parannus voi olla ehtona, ARA:n energia-avustusten myöntämiselle. Energia-avustusten on tarkoitus vauhdittaa Suomen rakennuskannan muuttumista energiatehokkaammaksi ja vähäpäästöisemmäksi. Erityisesti vanhoissa kerrostaloissa pienet tai suuret energiatehokkuusinvestoinnit, ovat usein hyvinkin kannattavia taloudellisesti ilman ARA:n avustuksiakin. Energiatehokkuuden hyöty voi näkyä alentuneen vastikkeen lisäksi asuntojen arvossakin.

Asuinkerrostalojen (käyttötarkoitusluokka 2) energiatehokkuusluokat

Energiatodistus

Energiatodistus on asiakirja, josta on luettavissa rakennuksen energiatehokkuudesta. Energiatodistukseen kirjataan E-luvun ja energiankulutuksen laskentaan käytetyt lähtöarvot. Osa näistä arvoista on vakioarvoja, kuten esimerkiksi sisälämpötilat ja rakennuksen käyttöajat. Suuri osa laskennan lähtöarvoista perustuu kuitenkin suunnitelmiin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi ulkoseinien lämmönjohtavuus, ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton hyötysuhde ja lämmitysjärjestelmän tyyppi.

E-luku

E-luku on energiamuotokertoimilla painotettu energiatehokkuusluku, jonka yksikkö on kWhE/m2vuosi. Se siis ilmaisee, kuinka paljon energiamuotokertoimilla painotettua energiaa kuluu rakennuksen pinta-alaa kohti. E-luvun laskentaa ohjaavat laki ja asetukset, joihin on kirjattu myös käytettävät energiamuotokertoimet.  Energiamuotokertoimet ovat 1,2 sähkölle, 0,5 kaukolämmölle. 0,28 kaukojäähdytykselle, 1 fossiilisille polttoaineille ja 0,5 uusiutuville polttoaineille. Siispä jos lämmitetyn nettoalan neliömetriä kohden rakennuksessa kuluu vuodessa esimerkiksi sähköä 50 kWh ja kaukolämpöä 60 kWh, E-luvuksi saadaan 50 x 1,2 + 60 x 0,5 = 90 kWhE/m2vuosi.

Energiaselvitys

Energiaselvitys koskee lähinnä uudisrakentamista. Se on energiatodistusta laajempi asiakirjakokonaisuus, josta energiatehokkuuden lisäksi on selvittävä muun muassa, etteivät sisätilojen lämpötilat nouse liian korkeiksi kesän lämpimien jaksojen aikana. Energiatodistus sisältyy energiaselvitykseen.