Energiansäästö - E-Konsultit.fi

Energiansäästö

Energiansäästö on yleisnimitys toimenpiteille, joilla säästetään energiaa. Useimmiten ollaan kiinnostuneita siitä, miten rakennuksessa säästettäisiin energiaa. Energiatehokkuus onkin kasvavien energiakustannusten ja ilmastonmuutoksen myötä noussut yleiseksi puheenaiheeksi sekä suomalaisten kahvipöydissä, että myös eduskunnan tasolla. Energiankulutus rakennuksissa riippuu käyttäjän tottumuksista, sääolosuhteista ja itse rakennuksen ominaisuuksista. Käyttäjä voi säästää merkittävästi energiaa lyhentämällä esimerkiksi suihkukäyntien pituutta, mutta energiatehokkuutta voidaan parantaa myös mukavuuksista tinkimättä, energiansäästöön tähtäävillä investoinneilla. Itse rakennukselle tehtäviä energiatehokkuustoimenpiteitä on olemassa lukuisia ja yrityksemme erityisosaamista ovatkin kustannustehokkaimpien energiatehokkuusinvestointien löytäminen ja kannattavuuslaskelmat. Tarkoitusemme on löytää ne energiatehokkuusinvestointeihin perustuvat energiansäästökeinot, joihin ryhtymällä asiakas saa selvää taloudellista hyötyä investointikustannukset huomioiden. Meiltä onnistuvat myös kaikkien rakennustyyppien energiatodistukset ja energiaselvitykset, joiden laadintaan voidaan yhdistää asiakkaan niin halutessa, myös kattavampia selvityksiä energiatehokkuudesta kilpailukykyisin kustannuksin. Asiakastyytyväisyys ja todellisten energiansäästöhyötyjen saavuttaminen ovat keskeisimpiä energiakonsultointiyrityksemme tavoitteita. Löydät tästä artikkelista muun muassa:

  • Energiakustannukset ja energiatehokkuusluokka (omakotitalo)
  • Energiakustannukset ja energiatehokkuusluokka (asuinkerrostalo)
  • Mitä itse voi tehdä kotona säästääkseen energiaa?

Energiansäästö energiatehokkuusluokan kautta havainnollistettuna

Rakennuksien energiatodistuksista on luettavissa E-luku, joka kuvaa rakennuksen energiatehokkuutta. E-luvun perusteella rakennus saa myös energiatehokkuusluokan A-G. Energiaa säästävin energiatehokkuusluokka on A ja vähiten energiaa onnistutaan säästämään energiatehokkuusluokassa G.

Energiansäästöesimerkki 1) Suoralla sähkölämmityksellä toimiva omakotitalo

Hieman vaikeaselkoista omakotitalon energiatehokkuustaulukkoa lukemalla, huomaamme, että 100 m2 omakotitalo saa energiatehokkuusluokan A, E-luvulla 90. B-luokan yläraja on E-luku 155, C-luokan 192, D-luokan 272, E-luokan 402 ja F-luokan 472. G-luokka tulee kyseeseen, kun E-luku on yli 472.

E-lukujen perusteella voimme päätellä rakennusten teoreettisen energiankulutuksen. Vaikka todellisia kohteita laskiessa tulisi huomioida useampiakin asioita mm. energian hinnannousu, niin näissä esimerkkilaskelmissa voinemme hieman yksinkertaistaa ja pitää sähkön hinnan saman koko tarkastelujakson ja energiankulutuksen E-luvun laskentasääntöjen mukaisena.

Tehdään 3 laskuharjoitusta ja tarkastellaan sitä, kuinka paljon energiakustannuksia syntyy eri energiatehokkuusluokkien omakotitaloille aikavälillä 2024-2040, jos sähkön hinta on käyttäjälle on 1) 0,12 €/kWh 2) 0,17 €/kWh 3) 0,25 €/kWh.

 

Sähkön hinta 0,12 €/kWh, omakotitalon energiakustannusten säästö

Optimistisimmalla ja ehkä jopa hieman epärealistisen alhaisella sähkön hinnallakin 0,12 €/kWh, A-energiatehokkuusluokan omakotitalon ja G-energiatehokkuusluokan omakotitalon energiakustannuksissa syntyy 72 000 euron ero tarkastelujakson 2024-2040 aikana. Kuukausittain A-energiatehokkuusluokan omakotitalo säästää energiaa G-energialuokan taloon verrattuna 375 euron edestä. On hyvä huomata, että 375 €/kk on talon omistajalle nettosäästöä. Keskivertotulotasolla, progressiivisesta verotuksesta johtuen energiansäästö nostaa elintasoa suunnilleen saman verran kuin yli 600 €/kk palkankorotus.

 

Sähkön hinta 0,17 €/kWh, omakotitalon energiakustannusten säästö

Sähkön hinnalla 0,17 €/kWh, energiansäästö A-energiatehokkuusluokan omakotitalossa tuo tarkastelujakson (2024-2040) aikana 102 000 euron säästöt verrattuna G-energiatehokkuusluokan omakotitaloon. Kuukausitasolla A-energiatehokkuusluokan omakotitalon energiansäästö verrattuna G-energiatehokkuusluokan omakotitaloon on 531 €/kk. Progressiivisen verotuksen takia kyseinen energiansäästö vastaa keskivertopalkansaajalla vähintään 900 €/kk palkankorotusta, jotta käytettävissä olevat nettotulot kasvaisivat saman verran.

 

 

Sähkön hinta 0,25 €/kWh, omakotitalon energiakustannusten säästö

Verrataan A-energiatehokkuusluokan omakotitaloa ja G-energiatehokkuusluokan omakotitaloa 0,25 €/kWh sähkön hinnalla: Tarkastelujakson (2024-2040) aikana syntyvä ero energiakustannuksissa on 150 000 euroa. A-energiatehokkuusluokan omakotitalo säästää siis joka kuukausi 781 €/kk, verrattuna G-energiatehokkuusluokan taloon. Samaan elintason nousuun vaadittaisiin progressiivisesta verotuksesta johtuen yli 1300 €/kk palkankorotus.

 

 

 

Energiansäästöesimerkki 2) Kaukolämmöllä lämmitettävä asuinkerrostalo

Asuinkerrostalon A-energiatehokkuusluokan yläraja on E-luku 75, B-luokan 100, C-luokan 130, D-luokan 160, E-luokan 190 ja F-luokan 240. Rakennus sijoittuu G-energiatehokkuusluokkaan, kun E-luku on 241 tai enemmän. Energiansäästöesimerkin asuinkerrostalo käyttää lämmitysmuotona kaukolämpöä ja sen lämmitetty nettoala on 2000 m2.

Erään suuren kaukolämpöyhtiön kaukolämmön hinnat 2024 vuodelle on arvioitu kuukausittain vaihtelevan noin välillä 0,04-0,13 €/kWh. Talvella, mihin ajankohtaan myös asuinkerrostalon kaukolämmönkulutus painottuu, hinnat ovat korkeammat. Kesällä kaukolämpö on halvempaa, mutta asuinkerrostalonkin kulutus vähäisempää. Tehdään yksinkertaistus ja sovitaan kaukolämmön hinnaksi tasainen 0,1 €/kWh koko pitkälle tarkasteluajaksolle 2024-2040. Todellista kohdetta laskiessa tulisi huomioida tarkkaan mihin ajankohtiin kaukolämmön kulutus painottuu, miten energian hinnan arvioidaan nousevan tulevina vuosina ja niin edelleen. Kuvitteellisessa kohteessa voimme kuitenkin oikoa ja päästä kustannuksien kanssa oikeaan suuruusluokkaan.

Tarkastelujakson aikana A-energiatehokkuusluokan 2000 m2 asuinkerrostalo säästää energiakustannuksissa 1,376 miljoonaa euroa, verrattuna G-energiatehokkuusluokan asuinkerrostaloon. Jos kyseessä olisi 4000 m2 asuinkerrostalo säästö olisi 2,752 miljoonaa euroa ja vielä suuremmassa 6000 m2 kohteessa 4,128 miljoonaa euroa.

 

Miten voin itse säästää energiaa?

Alle on kerätty energiansäästökeinoja, joita käyttäjä voi itse halutessaan tehdä. Yrityksemme tekemä energiakonsultointi keskittyy löytämään ne keinot, joilla itse rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Ja kuten aiemmin artikkelissa esitetyt esimerkkilaskelmat osoittavat, energian säästöpotentiaali voi olla rahallisesti hyvinkin merkittävä, investoidessa oikeisiin energiatehokkuutta parantaviin järjestelmiin.

Sälekaihtimet ja energiansäästö

Kun aurinko paistaa ikkunasta voimakkaana lämmityskaudella esimerkiksi keväällä, kannattaa sälekaihtimia pitää auki. Näin saadaan auringon säteilyenergiaa sisään asuntoon ja vähennetään ostoenergian tarvetta. Kun auringon säteily heikkenee päivän edetessä, pimentävät sälekaihtimet kannattaa sulkea, jolloin lämpöä eristävät kaihtimet toimivat ikkunan lisäeristeenä ja estävät lämpöä karkaamasta ulos.

Jos asunnossa on viilennysjärjestelmiä, niin energiaa voidaan säästää sulkemalla viilentävät kaihtimet auringon vähänkin paistaessa. Näin estetään auringon säteilyn pääsyä asuntoon. Sälekaihtimien vaikutus lämpötilaan on huomattava ja ne kannattaa sulkea kuumina kesäjaksoina, asumismukavuuden takia, vaikka varsinaisia energiansäästöjä niillä ei saisikaan aikaan viilennysjärjestelmän uupuessa.

Ilmanvaihto energiansäästö

Ilmanvaihdon energiansäästössä lähtökohta on oltava se, että rakennuksen energiatehokkuutta ei paranneta rakennuksen käyttöiän tai kunnon kustannuksella. Tämä pätee luonnollisesti käyttäjän itse tekemiin energian säästötoimenpiteisiin, että urakoitsijan ja suunnittelijan tekemiin energiasäästötoimenpiteisin.

Käyttäjä voi pienentää ilmavirtoja kovien pakkasjakson aikana, kuitenkin väliaikaisesti ja sellaisissa rajoissa, ettei esimerkiksi kosteutta pääse kertymään. Kun ilmanvaihtuvuus vähenee, vähenee myös energiankulutus. Ennen kaikkea siksi, että uutta tuloilmaa ei tarvitse lämmittää samoissa määrin, mutta jossain määrin myös siksi, että itse ilmanvaihtokone käy pienimmällä teholla.

Suihku energiansäästö

Suihku on kodin energiasyöppö, veden lämmitys syö paljon energiaa. Suihkun tarvitsema lämmitysteho riippuu siitä, kuinka paljon veden lämpötilaa halutaan nostaa ja mikä on suihkun virtaama. Tyypillinen suihkun virtaama on noin 0,2 litraa sekunnissa ja haluttu tai tarvittava lämpötilan nosto ehkä 20 celsiusastetta. Teho voidaan laskea kaavalla: massavirta (kg/s) x veden ominaislämpökapasiteetti (kJ/kgK) x lämpötilan muutos (K) ja energiankulutus saadaan kertomalla teho ajalla.

Jos 15 celsius asteinen vesi nostetaan 35 asteeseen ja suihkun virtaama on 0,2 kg/s, niin tarvittava lämmitysteho on: 0,2 kg/s x 4,2 kJ/kgK x 20 = 16,8 kW. Jos oletamme, että suihkuvesi lämmitetään sähköllä ja sähkö maksaa 0,15 euroa/kilowattitunti niin:

  • 10 min suihku: 2,8 kWh ja 0,42 e
  • 20 min suihku: 5,6 kWh ja 0,84 e
  • 30 min suihku: 8,4 kWh ja 1,26 e
  • 40 min suihku: 11,2 kWh ja 1,68 e
  • 50 min suihku: 14 kWh ja 2,1 e
  • 60 min suihku: 16,8 kWh ja 2,52 e

Mitä viileämpiä ja lyhyempiä suihkuja otat, sitä enemmän säästä energiaa. Esimerkiksi 10 minuutin suihku maksaa 42 senttiä, kun sähkön hinta on 15 senttiä kilowattitunnilla. Myös vesikalusteen eli suihkupään vaihtaminen vettä säästävään malliin, voi olla harkinnan arvoinen keino.

Asunnon lämpötilan laskeminen

Asunnon lämpötilaa laskemalla säästetään lämmitysenergiassa. Lämpötilaa ei saa kuitenkaan laskea liikaa, ettei asunnon kunto kärsi. Pakkasilla esimerkiksi putkien jäätyminen voi johtaa kalliiseen remonttiin, varsinkin jos vesivahinko ehtii syntyä.