E-luvun laskentaesimerkit - E-Konsultit.fi

E-luvun laskentaesimerkit

E-luvun laskentaesimerkeissä on pyritty yksinkertaistaen kertomaan, miten E-luku määräytyy. Energialuokkataulukko kertoo puolestaan, mihin energialuokkaan rakennus E-lukunsa perusteella kuuluu. E-luvunlaskenta on todellisuudessa suhteellisen raskas laskentatoimitus  ja siksi E-lukulaskurina käytetään yleisesti laskenta- ja simulaatio-ohjelmia energiatodistuksenlaatijoiden keskuudessa. Energiakonsultointiyrityksessämme käytämme laskentaan mm. E-laskin -ohjelmaa. E-luvun laskentaesimerkeissä on kuitenkin siitä huolimatta esitelty niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat rakennuksen energiatodistuksen laadintaan ja E-lukuun. Hyvä E-luku saavutetaan eri rakennustyypeissä eri E-luvuilla ja esimerkiksi asuinkerrostalot pääsevät parhaaseen A-energiatehokkuusluokkaan E-luvulla 75 tai alle. Toimistorakennuksille vastaava E-luvun raja-arvo on 90 ja sairaaloille 150. Alempaa artikkelista löydät E-luvunlaskentaesimerkit sekä energialuokkataulukot.

E-luku

E-luku on energiatodistuksen tärkein tieto ja se ilmaisee kuinka paljon energiamuotokertoimilla painotettua energiaa rakennus laskennallisesti pinta-alaansa kohti kuluttaa. E-luvun yksikkö on kWhE/(m2 vuosi). E-luvun laskennassa määritellään ensin laskentasääntöjen perusteella rakennuksen energiankulutus energiamuodoittain, joita ovat muun muassa sähkö ja kaukolämpö. Kun rakennuksen energiankulutus energiamuodoittain on saatu selville, jaetaan se rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla. Lopuksi energiankulutus kerrotaan vielä energiamuotokertoimilla. Energiamuotokertoimet eri energiamuodoille ovat:

 • sähkö 1,2
 • kaukolämpö 0,5
 • kaukojäähdytys 0,28
 • fossiiliset polttoaineet 1
 • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5

E-luvun laskentaesimerkit

E-luvun laskentaesimerkki 1) Toimistorakennukset, käyttötarkoitusluokka 3. Kyseessä on maalämpökohde ja sähkö toimii ainoana käytettävänä energiamuotona. 2000 m2 toimitilarakennuksen sähköenergiankulutukseksi saadaan E-luvun laskentasääntöjen mukaan 14 000 kWh/vuosi. Sähkön energiamuotokerroin on 1,2, joten E-luku lasketaan: (14 000 x 1,2) / 2000 = 84 kWhE/(m2 vuosi).

Toimitilojen energialuokkataulukon mukaan E-luvulla 84 sijoitutaan B-energiatehokkuusluokkaan:

Toimistorakennuksien energiatehokkuusluokat

E-luvun laskentaesimerkki 2) Pienet asuinrakennukset, käyttötarkoitusluokka 1 a-c. 100 m2 omakotitalo kuluttaa vuodessa laskennallisesti 7000 kWh sähköä ja 8000 kWh kaukolämpöä. E-luku lasketaan (7000 x 1,2 + 8000 x 0,5) / 100 = 124 kWhE/(m2 vuosi).

Pienten asuinrakennusten energiatehokkuusluokkien raja-arvot riippuvat rakennuksen pinta-alasta. 100 m2 omakotitalo on B-energiatehokkuusluokassa, kun E-luku on yli 90, mutta tasan 155 tai alle. (110 x 0,2 x 100 = 90 ja 215 – 0,6 x 100 = 155.) E-luvulla 124 päädymme siis energialuokkaan B.

Pienten asuinrakennusten energiatehokkuusluokat

 

E-luvun laskentaesimerkki 3) Asuinkerrostalot, käyttötarkoitusluokka 2.  Asuinkerrostalo, jossa lämmitys hoidetaan kaukolämmöllä ja kesäisin asuntojen viilennys tehdään kaukojäähdytyksellä. 1000 m2 asuinkerrostalokohteessa energialaskennassa saadaan kaukolämmön kulutukseksi 45 000 kWh/v, sähkön 44 000 kWh/v ja kaukojäähdytyksen 5000 kWh/v. E-luku lasketaan: (45 000 x 0,5 + 44 000 x 1,2 + 5000 x 0,28) / 1000 = 76,7,  joka pyöristyy E-luvuksi 77.

E-luvulla 77 toimistorakennus on energiatehokkuusluokassa A:

Toimistorakennusten energiatehokkuusluokat

Energiatodistus

Energiatodistus on asiakirja, josta on luettavissa mm. E-luku ja sen laskentaan käytetyt lähtöarvot. E-luvun laskennassa käytettäviä ja energiatodistukseen kirjattavia tietoja ovat mm.

 • Seinien, alapohjan ja yläpohjan U-arvot (U-arvo kuvaa lämmönjohtavuutta)
 • Ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton hyötysuhde (Kuinka tehokkaasti ilmanvaihtojärjestelmä saa siirrettyä poistoilman lämpöä tuloilmaan)
 • q50 ilmantiiveysluku (Kuinka tiiviitä rakenteet ovat) jne.

Energiatehokkuusluokkataulukko

Energialuokkataulukko tai energiatehokkuusluokkataulukko, on erilainen eri rakennustyypeille. Energialuokkataulukkoon on määritelty eri energialuokkien raja-arvot, mitkä määräävät mihin energiatehokkuusluokkaan rakennus kuuluu. Energiatehokkuusluokkia on A-G, jossa A on energiatehokkain ja G vähiten energiatehokas luokitus. Rakennustyypit jaetaan 10 eri luokkaan, joita ovat:

 • Pienet asuinrakennukset (käyttötarkoitusluokka 1 a-c)
 • Rivitalot ja 2-kerroksiset asuinkerrostalot (käyttötarkoitusluokka 1d)
 • Asuinkerrostalot (käyttötarkoitusluokka 2)
 • Toimistorakennukset (käyttötarkoitusluokka 3)
 • Liikerakennukset (käyttötarkoitusluokka 4)
 • Majoitusliikerakennukset (käyttötarkoitusluokka 5)
 • Opetusrakennukset ja päiväkodit (käyttötarkoitusluokka 6)
 • Liikuntahallit, lukuun ottamatta uimahalleja ja jäähalleja (käyttötarkoitusluokka 7)
 • Sairaalat (käyttötarkoitusluokka 8)
 • Muut rakennukset (käyttötarkoitusluokka 9)